Història Fossils

CONSULTA I DESCARREGA TOTES LES FOTOGRAFIES AQUÍ:

LINK FOTOS

 

En els inicis de la festa de Blancs i Blaus, quan intentàvem recrear la juguesca dels rajolers Rayo i Maynou, tot s’hi valia per fer COLLA.

Decoracions sofisticades, batalles d’aigua pels carrers propers als locals, cançons per ridiculitzar al rival…

Què són els Blaus? FÒSSILS, FÒSSILS, FÒSSILS!

Aquest crit s’escoltava sovint pels carrers quan la colla dels Blancs el cantava per rebaixar i diluir la força Blava. Lluny d’ofendre, el vàrem fer nostre, això passa a principi de la dècada dels anys 90, quan Blaus va evolucionar cap a un model de COLLA DE COLLES.

A partir d’aquell moment, en el programa general de la festa, hi començen a aparèixer diversos actes Blaus que els seus creadors volen signar. És així com, per posar en valor la nostra veterania, adoptem els nom que els Blancs volen caricaturitzar. Serem a partir d’aquell moment, els FÒSSILS BLAUS. Un grup de mitjana que va envellint amb dignitat i que volem deixar petjada a les pedres de la festa i també al cor dels festers i les festeres.

No oblidem que, en el fons, tots i totes volem ser FÒSSILS, i vosaltres, ho sereu?