Home dels Nassos

L’Home dels Nassos

El 31 de desembre, Sant Silvestre, tal com ens diu el Costumari Català de Joan Amades, és el dia en què es creia que passava l’home dels nassos, personatge fantàstic i monstruós que posseeix tants nassos com dies té l’any. S’en parla a la mainada de manera que pugui entendre que el monstre té tres-cents seixanta-cinc nassos. Al ser el darrer dia de l’any, el personatge al·ludit té, com tothom, un sol nas i, per tant, l’home dels nassos pot ser tothom.

Es tracta d’un premi local que només recull el que ha passat a Granollers.  D’aquesta manera, volem arribar a final d’any fent un petit repàs del que s’ha viscut a la ciutat, amb ironia i bon rotllo (juerga i conya!), fer memòria i saber riure de nosaltres mateixos, de les nostres relliscades o dels petits i grans èxits.

Des del 2005 la Colla dels Blaus i la Comissió dels Nassos han premiat persones o grups que han tingut els sants nassos de fer-la o dir-la ben grossa, per bé o per mal. La proclamació normalment es desenvolupa el dia 30 de desembre. Així, l’endemà per Sant Silvestre, Granollers tindrà home [o dona] dels nassos.

I això perquè?

Un dels objectius de la Colla dels Blaus és el d’implicar-se amb la ciutat al llarg de l’any i no només al final d’estiu durant la Festa Major de Granollers.

Així mateix ho és contribuir a l’activitat cultural i a la participació ciutadana a la ciutat, ja sigui mitjançant col·laboracions amb altres entitats, comissions de treball, esdeveniments a la ciutat,  iniciatives pròpies… L’objectiu, doncs, es concreta en fer-ho preservant part de la cultura popular i tradicional. Portant aquesta figura a la ciutat volem contribuir a una ciutadania crítica i també al manteniment de festes, costums i tradicions que afronten reptes importants davant l’homogeneïtzació cultural dels nostres dies.

En cap moment volem fer nostra aquesta bandera: valorem molt la vida cultural que ja existeix. Hi ha moltes entitats i grups de persones que al llarg de l’any ens aporten molta riquesa a la ciutat. Nosaltres tan sols volem contribuir a aquesta riquesa i anar compartint amb la resta de la ciutat aquesta sensació de fer poble, de fer Granollers.

D’aquesta profunda reflexió, doncs, neix la Comissió dels Nassos.

I per això mateix, es manté viva a dia d’avui.

—–

Ensuma el nostre rastre a Instagram o a Twitter!