Home dels Nassos

Un dels objectius de la Colla dels Blaus, és el de buscar més implicació amb la ciutat al llarg de l’any i no només al final d’estiu durant la Festa Major de Granollers.

Contribuir a la producció cultural i a la participació ciutadana del teixit associatiu de la ciutat, ja sigui, en col·laboracions amb altres entitats, comissions de treball, esdeveniments a la ciutat,  iniciatives pròpies… L’objectiu, doncs, es concreta a vetllar i preservar la cultura popular i tradicional, sobretot, al veure que hi ha festes que manquen a la ciutat, festes que desapareixen, costums i tradicions que s’obliden,…

En cap moment volem fer nostra una bandera, valorem molt la vida cultural que ja existeix, hi ha moltes entitats i grups de persones que al llarg de l’any ens aporten molta riquesa a la ciutat. Nosaltres, tan sols, volem contribuir a aquesta riquesa i anar compartint amb la resta de la ciutat aquesta sensació de fer poble, de fer Granollers. D’aquesta profunda reflexió, doncs, neix la Comissió dels Nassos.

El 31 de desembre, Sant Silvestre, tal com ens diu el Costumari Català de Joan Amades, és el dia en què es creia que passava l’home dels nassos, personatge fantàstic i monstruós que posseeix tants nassos com dies té l’any. S’en parla a la mainada de manera que pugui entendre que el monstre té tres-cents seixanta-cinc nassos. Al ser el darrer dia de l’any, el personatge al·ludit té, com tothom, un sol nas i, per tant, l’home dels nassos pot ser tothom.

Es tracta d’un premi local que només recull el que ha passat a Granollers.  D’aquesta manera, volem arribar a final d’any, fent un petit repàs del que s’ha viscut a la ciutat, amb ironia i bon rotllo, fer memòria i saber riure de nosaltres mateixos, de les nostres relliscades o dels petits i grans èxits.

Des del 2005 la Colla dels Blaus i la Comissió dels Nassos han premiat persones o grups que han tingut els sants nassos de fer-la o dir-la ben grossa, per bé o per mal. La proclamació normalment es desenvolupa el dia 30 de desembre. Així, l’endemà per Sant Silvestre, Granollers, tindrà home [o dona] dels nassos.