Història

Què és això de Blaus?

Durant els 9 dies de Festa Major a finals d’agost, la ciutat de Granollers es divideix en dos bàndols festius que organitzen desenes d’actes i activitats per separat. Un jurat secret valora quina és la colla que ha estat aquell any més animada, innovadora, divertida i participativa i decideix qui guanya aquella edició. Blaus és una d’aquestes dues entitats que, amb els pas de tres dècades des que es va inventar aquest model de festa, s’ha convertit en tot un referent d’una celebració organitzada directament per la ciutadania.

La competició ha donat lloc al fet de posar cada cop el llistó més alt. Un llistó que fa la festa cada cop més espectacular, més sofisticada i plena de idiosincràsies que, mica en mica, es converteixen en tradicions.

10605993_10204871212005307_2867921591495007410_n

Foto: Josep Casasnovas

La rivalitat entre les dues colles és el motor que mou la peculiar festa granollerina, però sempre d’una manera ben entesa. Per Festa Major, omplim carrers i places d’actes de tota mena i per a tots els públics durant més d’una setmana. També al llarg de l’any treballem per preparar la següent edició i col·laborem amb altres entitats per a potenciar iniciatives ciutadanes festives, culturals, etc. Tots ens sentim Blaus, però dins la colla hi ha molts grups diferents i diversos per a tots els públics; n’hi ha de més innovadors i de més tradicionals, però tots participatius i amb el color ben arrelat al sentiment. El nostre model de festa és ja ben sabut a hores d’ara. Reivindiquem una festa divertida, canalla i oberta a Granollers.

La història d’una de les festes més participatives de Catalunya

Abans de l’aparició de les colles de Blancs i Blaus, la Festa Major de Granollers era una de tantes festes populars que es celebraven al Nadal, en honor a Sant Esteve, patró de la ciutat. El 1857 les dates de la Festa van passar a ser els primers dies de setembre el 1857, una pràctica que a l’any següent va esdevenir oficial. El 1930 va passar a celebrar-se de l’últim dijous d’agost fins diumenge. Amb el pas dels anys, la  Festa Major d’estiu va esdevenir cada cop més deslluïda,  la població de Granollers aprofitava aquestes dates per allargar les vacances. Semblava clar que urgia un canvi.

L’any 1979, un col·lectiu anomenat la Murga va posar els primers fonaments pel que seria la recuperació de la Festa Major de Granollers. Es respiraven nous aires de festa i llibertat i els granollerins van tornar a recuperar el carrer. Però no va ser fins el 1983 que va esdevenir un canvi radical i un nou model de Festa Major: el model actual, que ha arribat amb un èxit espectacular fins els nostres dies.

Un grup de joves de l’associació de veïns de Sota el Camí Ral, van descobrir una anècdota, documentada l’any 1897, en la qual dos rajolers (en Rayo i en Maynou) havien realitzat un “partit” de maons i havien mobilitzat el poble. El primer anava de Blanc i el segon de Blau, i els respectius seguidors que els animaven, també vestien aquests dos colors, els colors de la ciutat. Aquests joves pioners, engrescats per la descoberta, van escollir el color Blau i es van adreçar al Gra per explicar el seu projecte i buscar la seva colla germana.

10442915_10204934916437878_6806270786599560593_n

Foto: Josep Casasnovas

Així va començar una festa fonamentada en la sana rivalitat entre colles, en la cultura popular, en la participació activa de tota mena de persones i en l’equilibri entre allò tradicional i la innovació constant. Els inicis van ser modestos, una festa de 4 dies amb 38 hores d’activitat comptant els partits de futbol, i uns quants joves amb molta voluntat i menys recursos. Vint-i-cinc anys després tenim una festa amb més de 180 actes durant 9 dies, dels quals prop d’una setantena són organitzats per la colla dels Blaus.

Els primers anys, la dinàmica de la colla va fer aparèixer importants elements de la cultura popular i tradicional: el Correfoc, el Ball de Bastons i un primer intent de colla castellera van sorgir de la nostra colla. Un moment important per entendre la dinàmica de la colla dels Blaus esdevé pels voltants del desè aniversari: la colla era ja tant gran que es feia inviable continuar organitzant la festa com un sol grup d’amics. La procedència diversa de les persones que configuraven la colla i la disparitat d’idees i projectes dels diferents grups, van aconsellar canviar el model. Ja havia aparegut alguna penya autònoma com “el Garrafón” a l’interior de Blaus, i es va creure que la subdivisió de Blaus en colles de diversa afinitat era la millor manera de consolidar el creixement. Va ser així com es van crear colles dins de Blaus (Fòssils, Garrafón i Gabitos, per exemple) i es van anar a cercar grups per fer colles noves (un exemple en són els posteriors Amics de Ponent o el Club de Rol Menrood).

D’ençà d’aquell moment, Blaus es converteix en una coordinadora de colles, es diversifica la feina i, per tant, augmenta l’efectivitat i la diversitat de totes les seves accions. Des de bon principi, i any rere any, apareixen nous grups de gent que creen noves colles i que organitzen actes nous.

Tan gran és l’èxit de la nova dinàmica, que en els últims anys ha calgut fer una tasca per cohesionar les colles i possibilitar la coneixença entre aquestes a través de centres d’interès comuns  i actes conjunts (un exemple d’aquesta tasca de cohesió en són els espectacles que munta l’anomenat “Mesclat de Blaus”).

Actualment, Blaus és un col·lectiu de més de quatre-centes persones dividit en una quarantena de colles diferents, tot i que no totes elles actives. Blaus és divers, però cohesionat, i amb una increïble capacitat de treball i creativitat que té l’únic objectiu d’organitzar la meitat de la festa major de Granollers, tot treballant d’aquesta manera per la gent de la seva ciutat.

TOTUS BLAUS!